Thương hiệu của bạn có bao nhiêu người biết đến? thực hiện Marketing ra sao? định vị online hiệu quả chưa? khi nào triển khai Marketing Online? thực sự hiểu khách hàng?